onsdag, februar 14, 2007

Neste arbeidsperiode

Neste arbeidsperiode vil jeg jobbe godt med radio. Vi kan sette oss sammen i en gruppe og forme en slags redaksjon. Noen kan være ansvarlige redaktører, noen kan være reportere, mens noen kan ha det tekniske ansvaret for saker og ting.

Synes også vi burde jobbe litt med lydredigering, som f.eks av musikk.

Jeg har lyst til å være den "utegående" reporteren som kan ta intervjuet/intervjuene vi skal gjøre på direkten, eller magasinreporter

fredag, februar 09, 2007

Logg for filmarbeidet

Gruppa mi bestod av Lars A, Vegar og meg. Vi bestemte oss for å lage en liten dokumentarfilm om klasseturen til Tromsø. Vi satte opp tankekart og planla mulige opptak vi kunne gjøre når vi kom til Tromsø, men da vi kom hjem igjen bestemte vi oss for å droppe det og lage noe annet. Vegar kom på en god idé om en parodi på den nye Cola-reklamen, og vi satte oss ned og bygde videre på den tanken. Vi skrev tankekart og lagde skisser over alle scenene, pluss et kort og greit manus.

Jeg var med på å forme idéen videre, sammen med de to andre. Itillegg hadde vi alle en rolle hver i reklamefilmen, jeg var den som spyttet i flaska.
Vi redigerte filmen sammen alle tre.