onsdag, februar 14, 2007

Neste arbeidsperiode

Neste arbeidsperiode vil jeg jobbe godt med radio. Vi kan sette oss sammen i en gruppe og forme en slags redaksjon. Noen kan være ansvarlige redaktører, noen kan være reportere, mens noen kan ha det tekniske ansvaret for saker og ting.

Synes også vi burde jobbe litt med lydredigering, som f.eks av musikk.

Jeg har lyst til å være den "utegående" reporteren som kan ta intervjuet/intervjuene vi skal gjøre på direkten, eller magasinreporter