tirsdag, oktober 24, 2006

PLAKATENS HISTORIE

PLAKATENS HISTORIE

Fagtekst av Dan Thomas

Oppgave:
Skriv en fagtekst om plakatens historie, hvilken type plakater vi har hatt opp gjennom historien.Bruk tilgjengelige kilder som lærebøker og internett.Kopier illustrasjonsfoto av forskjellige plakater som dere finner på internett.Skriv oppgaven i word og lagre på pc-en.Muntlig gjennomgang av oppgavene på onsdag.

Kilder:
- Læreboka ”Inntrykk Uttrykk”
- Wikipedia.org


- Plakat er en type grafisk design der kommunikasjonen med hjelp av ord og bilde må være enkel og økonomisk. Den må gi en entydig mening og være lett å huske.
(Hentet fra ”Inntrykk Uttrykk”, side 175-176)

Kunstplakater utviklet seg på slutten av 1800-tallet. De uttrykte viktige sider og meninger ved det økonomiske, kulturelle og sosiale livet. Teknikken ble kalt litografi, og utviklingen av denne nye trykkteknikken gjorde disse nye og fargerike plakatene så iøynefallende. Bildene på plakatene ble tydeliggjort av en enkel, kort tekst som reflekterte kunstnerens mening og oppfatning av gjeldene mote og stiluttrykk.
(Hentet fra ”Inntrykk Uttrykk”, side 176)

Dette betyr altså at plakatene ble til med et enkelt bilde som fortalte hva budskapet var, tydeliggjort med en kort tekst. Før denne tiden ble plakatene trykt i trykkpresser på samme måte som bøker. Det vil si med svart trykksverte og tilfeldige bilder/illustrasjoner skjært ut i tre. På denne tiden hadde allerede fotografiet eksistert i flere tiår, men bildene kunne ikke bli gjengitt i store størrelser og stort antall.
(Hentet fritt fra ”Inntrykk Uttrykk, side 176)

Av plakater som vi har hatt gjennom historien har det utviklet seg fra den ovennevnte ”trykkpresseplakaten”, litografien, til Chéret-studioets 2,5 meters plakat i 1866 osv. Rundt 1880 ble Chérets stil etterliknet av kunstnere som Pierre Bonnard og Henri de Toulouse-Lautrec, hvor det på flere av de plakatene ikke fantes lys, skygge eller dybde. På disse plakatene ble figuren forenklet til flat farge og kontur. Denne stilen var tydelig påvirket av japansk tresnitt. Utover dette viderefører påvirkningen av fotografi til en uvanlig bruk av luft i plakatene og til en dristig beskjæring av figurene.
(Hentet fritt fra ”Inntrykk Uttrykk”, side 177)

Etter hvert som stilarten art nouveau utviklet seg med sine buede linjer og blomsterornamentikk, ser vi at hele plakatene får en slags gjennomvevd fargetekstur.
(Hentet fra ”Inntrykk Uttrykk”, side 177)
Dette kom tydelig frem i tsjekkeren Alphonse Munchas’ plakater, som jobbet fra Paris. Idealiserte portretter av damer som er innrammet av kjeruber, palmeløv og mosaikk, var med på å heve annonsering opp til flott kunst. Med en mild kontur tegnet han hår og kropp. Oppfinnsomme bokstaver designet i geometriske monogrammer beriket plakatene, noe som kunne forekomme som en gjentakelse i bakgrunnen.
(Hentet fritt fra ”Inntrykk Uttrykk, side 177)

Det bodde plakatdesignere rundt omkring i hele verden, men kunstnere som bodde utenfor Paris så på den franske storbyen som selve hovedstaden også når det gjaldt plakater. Men som sagt, mange andre steder fantes det også dyktige kunstnere; Både Amsterdam, Berlin, München, Budapest, Wien, Praha, Madrid, New York og Milano hadde sine geniale og briljante utøvere. Men i første rekke var det Milano som kunne konkurrere med Paris om å ha de dyktigste og mest originale plakatdesignerne.
(Hentet fritt fra ”Inntrykk Uttrykk, side 177)

En plakat er et oppslag, oftest med informasjon eller reklame. Plakaten skal vekke oppmerksomhet og kunne sees tydelig på avstand. Den er derfor visuelt gjennomarbeidet med enkle former og sterke farger. Plakaten kan enten være tegnet eller malt eller trykt i flere eksemplarer.
(Hentet fra www.wikipedia.org)
Selve ordet ”plakat” kommer fra det nederlandske ordet ”plakkaat”, som henger sammen med et annet ord – ”placken”, som betyr klistre eller klebe. Plakat var opprinnelig en bekjentgjøring av kongelige forordninger, lover og påbud. Nå er plakat mer kjent i en mindre versjon, gjerne publisert i magasin, kalt ”poster” - etter det engelske ordet for plakat.

Plakater har også vært brukt som politisk propaganda, f.eks under verdenskrigene og i kommunistiske land. I Norge er særlig Harald Damsleths naziplakater kjent. Flere land har en sterk plakattradisjon, for eksempel Polen, der plakatmotivene ofte har vært surrealistiske, og Japan, der plakatene er preget av grafisk klarhet, jevne flater og reine linjer. Plakatkunsten i dag sees særlig i form av reklameboards og filmplakater selv om disse ofte er kunstnerisk lite spennende. (Hentet fra www.wikipedia.org)


Noen typer forskjellige plakater opp gjennom årene:
- Art nouveau
- Art deco
- Jugendstil
- Litografi