fredag, september 29, 2006

Arbeidsplan oktober-november


Når vi skal jobbe med reklame, tror jeg det vil være best å jobbe individuelt eller i grupper. Vi får en oppgave, og den jobber vi med.

For å oppnå målene våre må vi arbeide med de forskjellige programmene som trengs.
For at produktene våre skal kunne bli best mulig, synes jeg at vi bør få lov til å gi hverandre kritikk.

Vi bør bli undervist og lære hvordan vi skal lage best mulig produkter, og deretter få jobbe videre med det vi har lært på egenhånd.