mandag, august 28, 2006

Min "Vær Varsom-plakat"

Oppgave:

Skriv det du mener må være med i vår egen"Vær Varsom-plakat"Skriv blant annet hvordan du mener vi skal forholde oss til:
1. kopiering og publisering av andre sine bilder og annet kunstnerisk innhold.
2. Å ta bilder og intervju av andre mennesker og publisere dette.
3. å gjengi kilder for informasjon.
  1. Vi har ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet. Det gir oss rett til å mene, skrive og publisere. Den retten må vi ivareta.
  2. Vi kan ikke publisere eller trykke bilder, intervjuer o.l, uten at den involverte samtykker.
  3. Bilder hentet fra andre nettsteder, aviser o.l, må ikke publiseres uten at loven om kopiering følges.
  4. Kilder skal identifiseres med mindre noe annet er bestemt, og sitater/utsagn skal gjengis presist.
  5. Navn på kilder skal ikke oppgis dersom kilden ikke ønsker det.
  6. En kan ikke ta fotografier av personer dersom den involverte ikke samtykker.

Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!

(Hentet fritt etter Fagpressens "Vær Varsom-plakat")