torsdag, august 24, 2006

Hva har vi lov til?

a) Prøv å finne ut hva vi har lov til å kopiere på egen internettside.-Har vi for eksempel lov til å kopiere og bruke bilder fra google? Fra Windows? Eller fra andre internettsider?-Har vi lov å kopiere effekter og lignende fra andre internettsider?

En kan kopiere og bruke bilder hentet fra Google, så lenge den som har opphavsretten til bildet har gitt tillatelse. Rettighetene til å kopiere vil antageligvis stå nederst på siden hvor bildet er. Hvis det ikke står noe om du har lov til å kopiere det, bør du gå ut ifra at det ikke er tillatt. Ett eksempel på hva det kan stå hvis du har tillatelse er: "Copyright 2000-2005 Georg C. F. Greve Verbatim copying and distribution is permitted in any medium, provided this notice is preserved". I tillegg må man man skrive hvem det er som har kopieringsrettigheten på bildet.

b) Hvilke regler har journalister for tillatelse til å ta bilder av andre personer, og masseprodusere dem på internett, i aviser og lignende?

En kan bare bruke produsere bilder på nett, i aviser o.l av andre personer såfremt den personen det dreier seg om har gitt tillatelse til det. Man skal være varsom med å bruke bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige. Manipulerte bilder kan kun bruke som illustrasjon når det kommer tydelig frem at det dreier seg om montasje.
(Hentet fra "Vær Varsom-plakaten", Norsk Presseforbund)


c) Hvilke regler har journalister for å oppgi kilde for informasjon?

3.1 Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.
...
3.5.Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.
(Hentet fra "Vær Varsom-plakaten", Norsk Presseforbund)

Skjult kamera/mikrofon skal kun brukes ved unntakstilfeller, direkte sitater skal gjengis presist, upubliserrt materiale skal ikke utlevers til utenforstående.
(Hentet fra "Vær Varsom-plakaten", Norsk Presseforbund)


(Bildet og sitat er hentet fra Google)