onsdag, august 23, 2006

Norsk oppgave


a) Å kommunisere er en måte å dele informasjon med andre på. Du kan kommunisere ved å snakke, bruke kroppspråk, chatte eller på andre måter.

b)
kommunikasjon -en, -er
1 forbindelse; samferdsel: all kommunikasjon med omverdenen var brutt på grunn av raset; (i pl.) samferdselsmidler: stedets industri var hemmet av dårlige kommunikasjoner
2 overføring, utveksling av informasjon: kommunikasjonen mellom politikerne og velgerne
Etym.: lat. avl. av communis felles
(Hentet fra ordnett.no)
Kommunikasjon inneholder minimum fire elementer; en sender, et budskap, en kommunikasjonskanal og en mottaker.
(Hentet fra wikipedia.org)
Kommunikasjon handler om å være opptatt av noe med andre.
Hver dag befinner vi oss i ulike kommunikasjonssituasjoner. Vi skifter stadig mellom å være sender, mottaker eller begge deler.
For å nå fram til hverandre trenger vi et medium. Tale, skrift, bilder og kropp er eksempler på medier.
(Utdrag fra "Klar melding #1)
c) Å snakke til hverandre, lyd, bilder, kroppsspråk, internett, telefon.
(Bildet er hentet fra Google)