onsdag, september 13, 2006

Kommunikasjonsoppgave

Kommunikasjon
Læreplanen:
Eleven skal kunne:
-Gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller.

Arbeidsplan august – september 2006:
Basert på læreplanen og årsplanen skal du i denne perioden:12. Skrive en forklaring om forskjellige kommunikasjonsmodeller i bloggen.

Noen viktige tips:
Når du skriver i bloggen:
-Innled med å skrive selve oppgaveteksten som du finner i arbeidsplanen/klassebloggen.
-Når du skriver fra forelesning/pensum:Alltid gjengi kilde, d.v.s. hva du skriver av fra forelesninger og hva du skriver fra bøker.
-Når du siterer fra bøker; Bruk hermetegn (””), kursiv og gjengi alltid kilden for informasjon.
-Lag sikkerhetskopier av det du skriver i word og lagre dem på pc-en. Hold orden ved hjelp av mapper, slik at du har lett for å finne dem igjen.